Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor onderneming Helena Gwyn met BTW nummer BE0817960022

Website

 1. Helena Gwyn is in zijn geheel, inclusief naamgeving, ontwerp, lay-out en tekst auteursrechterlijk beschermd.  Niets van de website van Helena Gwyn mag zonder toestemming van Helena Gwyn worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Privacy

 1. Helena Gwyn deelt geen enkele klantgegevens met derden zonder toestemming van de klant tenzij verplicht voor wettelijke doeleinden.
 2. Helena Gwyn gebruikt de klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken en versturen van een bestelling of het versturen van een nieuwsbrief.
 3. Helena Gwyn bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt en wettelijk noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Facturen worden volgens wettelijke voorschriften 7 jaar bewaard.
 4. Helena Gwyn bewaart jouw gegevens voor bestellingen in WordPress en bij Printful en jouw gegevens voor de nieuwsbrief in Mailchimp.
 5. Helena Gwyn maakt geen gebruik van cookies.
 6. Uw gegevens worden bijgehouden volgens de algemeen geldende conventies van de GDPR. Bij betwistingen zijn de rechtbanken van het gerecht te Antwerpen bevoegd. 
 7. Jouw rechten
  1. Recht tot inzage: Je hebt het recht om in te zien hoe wij jouw gegevens verwerken. Dit kan via een aanvraag op het mailadres [email protected].
  2. Recht tot verbetering: Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan via een aanvraag op het mailadres [email protected].
  3. Recht tot beperking: Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken
  4. Recht tot overdraagbaarheid: Helena Gwyn draagt geen enkele gegevens over aan andere partijen.
  5. Recht om vergeten te worden: Je hebt het recht om vergeten te worden. Helena Gwyn verwijdert op aanvraag jouw gegevens uit ons systeem tenzij verhinderd door wettelijke voorschriften. Facturen en bijhorende gegevens worden voor 7 jaar begehouden. Uitschrijven uit de nieuwsbrief kan je zelf onderaan elke nieuwsbrief. Op alle verzoeken omtrent Privacy wordt binnen 30 dagen gevolg gegeven.

Webshop – Algemeen

 1. Prijzen: De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
 2. Betaling: De betaling kan gebeuren via debetcard, creditcard en paypal.
 3. Verzending:
  1. Verzendingskosten worden berekend bij het afrekenen en zijn ten laste van de klant.
  2. Bij ingave van een foutief leveringsadres, zijn extra herverzendingskosten ten laste van de klant.
 4. Levering: 
  1. Levering gebeurt na ontvangen van volledige betaling.
  2. Levertijd gaat in vanaf ontvangen van volledige betaling.
  3. Gemiddelde levertijd bedraagt vier werkdagen.
  4. Bij een bestelling die niet afgeleverd kan worden zijn eventuele herverzendingskosten ten laste van de klant en is er geen recht op terugbetaling van de bestelling.
 5. Bestelling: Na bestelling ontvang je als klant een bevestiging via mail.
 6. Retourzending
  1. Retourzendingen zijn ten laste van de klant.
  2. Is een bestelling niet naar wens, kan deze binnen 7 dagen na ontvangst in originele verpakking en ongebruikt op eigen kosten geretourneerd worden. Vermeld duidelijk de reden van retour. Meld deze retourzending samen met de reden ook aan via mail op het adres [email protected]
  3. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet bevestigde retourzendingen via mail worden niet gecrediteerd. 
  4. De retourzending dient te gebeuren in originele verpakking en de artikelen dienen ongebruikt te zijn. De retourzending verstuurt u naar Helena Gwyn Gallo Romeinenlaan 1 bus 202 2550 Kontich .
  5. Helena Gwyn betaalt de aankoopwaarde na ontvangst van de retour zo spoedig mogelijk terug.
  6. Helena Gwyn behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, wanneer het artikel beschadigt is of wanneer het artikel niet in de originele verpakking retour gezonden is.
  7. Helena Gwyn behoudt het recht om retourzendingen te weigeren als de artikelen niet binnen de termijn van 7 dagen na aflevering van bestelling zijn teruggezonden of niet via mail met reden bevesgtigd zijn.
  8. Helena Gwyn stelt alles in het werk om jouw bestelling zo goed en verzorgd mogelijk in te pakken en te verzenden. Is jouw bestelling beschadigd aangekomen dien je dit dezelfde dag via email te melden. Is je bestelling onvolledig dien je dit ook dezelfde dag via mail te melden.
 7. Helena Gwyn zorgt ervoor dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de vermelde specificaties op de website. Uitzonderingen hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of te wijten aan verantwoordelijkheid van de klant vallen niet onder garantie.
 8. Helena Gwyn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan, ernstige bedrijfsstoringen bij Helena Gwyn en transportstagnatie.
 9. Bestellingen die buiten de verantwoordelijkheid van Helena Gwyn tijdens het verzenden zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of vergoed tenzij kan aangetoond worden dat het zoekraken te wijten is aan nalatigheid van Helena Gwyn. Elke zending wordt verstuurd met een trackingnummer zodat de zending gevolgd kan worden.
 10. Helena Gwyn behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Alle teksten en omschrijvingen op de website zijn aanwijzingen of aanduidingen voor de aangeboden producten.

Webshop – Extra voor bedrukte ontwerpen geleverd door Printful

 1. Als artikels besteld via Printful niet afgeleverd kunnen worden of niet opgehaald worden zijn herverzendingskosten ten laste van de klant en is er geen recht op terugbetaling van de bestelde artikels. Na 4 weken worden deze niet geleverde of opgehaalde producten door Printful volgens voorwaarden van Printful doorgegeven aan een goed doel.
 2. Als een bestelling via Printful niet toekomt of beschadigt toekomt, contacteer je Helena Gwyn op het adres [email protected].
 3. Levertijd van bestellingen via Printful bedraagt binnen Europa gemiddeld 4 werkdagen.
 4. Een retourzending voor artikels besteld via Printful meld je aan Helena Gwyn via [email protected]. Enkel gemelde retourzendingen hebben recht op eventuele terugbetaling.
 5. Een retourzending voor artikels besteld via Printful stuur je naar het bijgeleverde retouradres van Printfuf ongebruikt en in de orinigele verpakking.
 6. Een retourzending voor artikels besteld via Printful omwille van een foutieve kledingmaat worden niet terugbetaald. Wens je een andere kledingmaat, plaats je een nieuwe bestelling van de website. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de klant.

Reading en channeling

 1. Helena Gwyn geeft op geen enkele wijze bindend advies of doet op geen enkele wijze voorspellingen. De klant is verantwoordelijk voor de eigen interpretatie en de acties die de klant hier aan koppelt.
 2. Helena Gwyn is geen arts. Mogelijke aanwijzingen naar wortels van lichamelijke symptomen zijn geen medische diagnose. Bij twijfel of aanhoudende problemen is het de verantwoordelijkheid van de klant om tijdig een arts te contacteren.

Disclaimer

Helena Gwyn behoudt het recht de inhoud van deze pagina aan te passen. De meeste recente en accurate versie vind je op deze website. Deze versie dateert van 18 mei 2020. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwwaarden en wettelijke bepalingen voorrang op deze gegevens.

Helena Gwyn – Haagdoornstraat 12 3583 Beringen – BE0817960022


Nieuwsbrief

Wens je maandelijks op de hoogte te blijven
van mijn creatieve woorden en beelden?

Blogbrief

Wens je mijn blogposts rechtstreeks
in je mailbox te ontvangen bij publicatie?