• Scheppend verlangen

  Lang zag ik het zwart-wit. Je moet waar je nu bent goed vinden om van daaruit iets nieuws te kunnen aantrekken. Maar acceptatie hoeft geen waardering te zijn. Je mag observeren hoe het nu is zonder het goed te vinden.…

 • Afscheid

  Ook als je wil dat iets stopt, zal je altijd iets ontdekken dat je wil meenemen, dat toch mag blijven bestaan.

 • Held

  Visualiseer het leven dat je verlangt, verhaal het alsof het er AL is, fake it and you will make it. 

 • Emotie

  Alles verlangt ons iets te leren. Zowel vreugde als verdriet hebben hun plaats in dit Leven. Doorvoel, doorLeef, Inspireer! 

 • Verlangen

  Stuur uit wat je verlangt, als gift vanuit jouw Zelf, zonder projectie van invulling in vorm en tijd. 

 • vanZELFsprekend

  Wat vanZELFsprekend in jou aanwezig is, is wat Jij komt geven, is wie Jij komt Zijn.

 • Ultieme (ge)Liefde

  “Telkens ik dieper afdaal, groeit mijn Innerlijk Kind, tot we elkaars handen terug kunnen vastnemen en samen geschiedenis zullen schrijven.”

 • Opruim(t)en

  Opruim(t)en(werkwoord) Niet enkel alles een plaats geven, maar ook ruimte scheppen voor nieuwe dingen. Een reflectie op de overgang van oud naar nieuw.